• linked in

Erik Knol adviseur milieu- en procestechnologie

De expertise van Erik ligt op het vlak van (project)management, zuiveren en transporteren van (afval)water, filtratietechnieken, coagulatie en flocculatie. Een andere kracht van Erik is het vergaren en analyseren van data. Vaak zijn heel veel gegevens beschikbaar, maar niet iedereen weet daar optimaal mee om te gaan. Erik weet inmiddels dat daar heel veel bruikbare informatie in schuilt, waarmee installaties te optimaliseren zijn. Deze installaties hoeven lang niet altijd aangepast te worden: met andere regelingen en instellingen is vaak al veel winst te behalen.
Erik is vaak in verschillende functies actief betrokken bij uiteenlopende projecten, zoals op het gebied van energiescans, optimalisatie van procesregelingen, haalbaarheidsstudies en pilotonderzoeken, z-info implementaties, dashboarding, het opzetten van proceshandleidingen, duurzame energie in bestaande woningen.


Erik is sinds 2005 zelfstandig ondernemer. Hij is afgestudeerd als chemisch technoloog en heeft de opleiding Hogere Techniek Afvalwaterzuiveringen afgerond. Vanuit een eenmansbedrijf is hij gegroeid tot een ingenieursbureau dat kleine en grote projecten op het gebied van proces- en milieutechnologie aanpakte. Door veranderde marktomstandigheden is Erik nu weer als zelfstandig adviseur werkzaam.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

ingenieurenkaart